INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW: J. ANGIELSKI, MATEMATYKA

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW:
JĘZYK ANGIELSKI:
Maturzyści mają jeszcze kilka rozdziałów w książce, powinni zrobić każde słuchanie i czytanie z tych rozdziałów. Po powrocie sprawdzą odpowiedzi wraz z nauczycielem języka angielskiego..
Strony internetowe z ciekawymi materiałami:
https://lingua.com/english/reading/ zadania ćwiczące sprawność czytania z odpowiedziami
https://www.gettinenglish.com/ w sekcji czytaj teksty ćwiczące tą sprawność na różnych poziomach, everyday english – ze zwrotami i dialogami; w sekcji kursy wideo – angielski dla ucha czyli nauka słownictwa z wywiadów, piosenek, filmów.
http://www.angielski.slowka.pl/gry-on-line,d,1,10.html strona dla lubiących gry – 53 gry na słuchanie ćwiczące i sprawdzające słownictwo.
MATEMATYKA:
Uczniowie klasy IV Technikum mają za zadanie samodzielnie rozwiązać zestawy zadań maturalnych z podręcznika „Teraz matura”, arkusze 3-13.