Nowe kierunki kształcenia w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim

W związku z ciągle zmieniającym się rynkiem pracy oraz oczekiwaniami pracodawców i lokalnego rynku pracy, uruchomiliśmy 2 nowe kierunki kształcenia w naszej szkole. Są to: Technik reklamy (5-letnie technikum) i Magazynier logistyk (3-letnia Szkoła Branżowa).

Technik reklamy

Technik reklamy to zawód z przyszłością. Jest kierunkiem szerokoprofilowym, który łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną i językową. Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

Kierunek kształcenia Technik reklamy przygotowuje uczniów do wykonywania projektów reklam oraz organizowania kampanii reklamowych.

Magazynier logistyk

Magazynier logistyk  to zawód, który pozwala podjąć pracę w wielu firmach i branżach, między innymi w magazynie handlowym lub przemysłowym, hurtowni, zakładzie produkcyjnym.  Do zadań magazyniera logistyka należy kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego, rozmieszczanie towarów w magazynie, dokonywanie na bieżąco inwentaryzacji towaru.

Magazynier logistyk dba o towar, który znajduje się pod jego opieką, chroni go przed pożarem, kradzieżą, zepsuciem, zniszczeniem. Ma za zadanie dopilnować terminów przydatności towarów, a także utrzymywać porządek w pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania. Jest to praca odpowiedzialna, ale bardzo ciekawa i dająca satysfakcję.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu:

Zespół Szkół w Radomyślu Wielki

ul.Kościuszki 2

39-310 Radomyśl Wielki

tel. (14) 68 19 683

mail : sekretariat@zsradomysl.pl, zsradomysl@zsradomysl.pl

oraz zapraszamy do śledzenia na bieżąco naszej strony internetowej i Facebooka.