MATURA W MASECZKACH

Punktualnie o godzinie 9.00 w całej Polsce rozpoczęły się egzaminy maturalne. Egzaminy w tym roku są nietypowe, co ma związek z panującą epidemią.

Pierwotnie matury miały odbyć się w maju, ale w związku z czasowym zawieszeniem szkół, zostały przesunięte o miesiąc. Uczniowie przystępują tylko do egzaminów pisemnych.

Młodzież naszej szkoły została wcześniej poinformowana o wszelkich zaleceniach i wymogach sanitarnych. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp oraz mają zakryte usta i nos. Wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem. Przed wejściem na salę egzaminacyjną należy zdezynfekować ręce w wyznaczonym miejscu.

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Takie warunki to dodatkowy stres dla młodzieży, jednak przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest niezbędne i bardzo ważne.

Wszystkim maturzystom życzymy „połamania długopisów”. Życzymy wytrwałości i cierpliwości w zdawaniu kolejnych egzaminów, a przede wszystkim powodzenia w dorosłym życiu!