Wyróżnienie dla naszych uczennic

Z dumą informujemy, że uczennice naszej szkoły znalazły się w gronie wyróżnionych stypendystów Stypendium Prezesa Rady Ministrów za szczególne osiągnięcia i bardzo wysokie wyniki w nauce.

Nagrodzone zostały:

  • Klaudia Kużdzał, uczennica klasy III Technikum
  • Joanna Eliza Skrzyniarz, uczennica klasy II Technikum

Stypendium jest jedną z form wyrażenia uznania dla młodzieży odznaczającej się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi. Stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Serdecznie gratulujemy uczennicom oraz życzymy dalszych sukcesów i spełnienia wszystkich zawodowych marzeń i planów.