Diecezjalny finał Olimpiady Teologii Katolickiej

Dnia 2 marca br. odbył się Diecezjalny finał Olimpiady Teologii Katolickiej. Test online wypełniło 49 uczniów z 26 szkół.

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie podsumował wyniki diecezjalnego etapu Olimpiady Teologii Katolickiej. Wzięło w nim udział 49 uczniów z 26 szkół. Ta liczba pokazuje, że mimo pandemii i obecnej sytuacji związanej ze zdalnym nauczaniem, poznawanie Pana Boga jest interesujące i znajduje chętnych do zgłębiania Jego tajemnicy – podkreśla dyrektor wydziału ks. dr Tomasz Lelito.

Zwycięzcy będą reprezentować diecezję tarnowską na etapie ogólnopolskim w Poznaniu.

Cieszymy się, że naszą szkołę dzielnie reprezentowała uczennica klasy III Technikum, Gabriela Wałęga, która osiągnęła dobry wynik. Gratulujemy!

Przypomnijmy, że w tym roku tematem OTK jest chrześcijańska wizja człowieka. Młodzi, przygotowując się do olimpiady, musieli zapoznać się z wybranymi fragmentami Pisma św., a także literatury z dziedziny antropologii biblijnej.