AKREDYTACJA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W RADOMYŚLU WIELKIM

Miło nam poinformować, że wniosek złożony przez naszą szkołę o Akredytację, otrzymał pozytywną ocenę i został zatwierdzony. Tym samym należymy do grona nielicznych szkół w Polsce, które posiadają Akredytację Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy Erasmus to kontynuacja obecnej perspektywy finansowej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021-2027.

Działaniem mającym na celu wprowadzenie beneficjentów do wnioskowania w akcjach mobilności edukacyjnej i ułatwiającym im ten proces jest Akredytacja. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus+, jeśli realizacja działań będzie przebiegała bez zastrzeżeń. Akredytacja może być zatem utożsamiana z uzyskaniem „biletu wstępu” do programu lub rodzajem stałego członkostwa w programie.

Przyznanie Akredytacji stanowi również potwierdzenie, że wnioskodawca stworzył plan realizacji wysokiej jakości działań, wpisujący się w rozwój swojej organizacji.