Olimpiada Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Powiatowa Olimpiada Pierwszej Pomocy Przedmedycznej odbyła się 22 kwietnia 2022r. w ZST Mielec. Zorganizowana została przez Sekcję Ratowników Drogowych PZM Automobilklubu Mieleckiego. Inicjatywa ta skierowana jest bezpośrednio do młodzieży uczącej się udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa, podczas zajęć pozalekcyjnych, w kołach zainteresowań oraz w innych szkolnych formach nauki pierwszej pomocy. Uczestnicy Olimpiady startowali w konkurencji teoretycznej i praktycznej, musieli wykazać się wiedzą, a także umiejętnościami postępowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu innych osób. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy I T Emilia Dudek i Karolina Kukla oraz Wiktor Turosz z klasy III TG.