Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim na nowy rok szkolny

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do zapoznania się z kierunkami kształcenia w naszej szkole!