EKOPATIO W ZESPOLE SZKÓŁ W RADOMYŚLU WIELKIM

Kolejny wniosek  napisany przez nauczycieli naszej szkoły, panią Lidię Skowron i panią Monikę Szocik, w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021 – 2023”  – edycja 2022 uzyskał dofinansowanie. Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021- 2030, NOWEFIO 2021. Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim. Tym razem pozyskane przez szkołę fundusze zostaną przeznaczone na modernizację szkolnego patio. Inicjatywą jest bowiem zmiana szkolnego, betonowego dziedzińca w przyjazne, ekologiczne miejsce rekreacji i wypoczynku dla szkolnej młodzieży. Ma ona łączyć trzy elementy w jeden cel – wypoczynek, ekologię, zdrowie po pandemii. Zielone patio pozwoli również na wprowadzenie wielu innowacji podczas różnych zajęć, a także zapewni możliwość zrelaksować się i odpocząć podczas przerw lub w trakcie oczekiwaniu na zajęcia uczniom dojeżdżających do szkoły. Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim jest organizatorem wielu inicjatyw i przedsięwzięć, które kierowane są do środowiska lokalnego i mają na celu jego integrację, a także wymianę doświadczeń. Od nowego roku szkolnego organizacja tego typu spotkań będzie możliwa nie tylko w murach szkoły, ale także na zielonym i przyjaznym dziedzińcu wewnętrznym szkoły. Podczas spotkań nie zabraknie działań proekologicznych, dzięki którym skorzysta młodzież, dzieci oraz seniorzy.

Nasz poprzednia inicjatywa ROBOTECH łącząca pokolenia cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz aprobatą lokalnej społeczności, stąd pomysł na kontynuację integracji pokoleń.