Projekt „Lekcje z ZUS” i olimpiada wiedzy o ZUS

Jak co roku, uczniowie naszej szkoły biorą udział w Projekcie „Lekcje z ZUS”, który ma za zadanie szerzyć wiedzę nie tylko teoretyczną ale i praktyczną z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W październiku uczniowie uczestniczyli w czterech lekcjach dotyczących celu ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur, świadczeń z tytułu ubezpieczeń oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej .

Projekt wieńczy Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, objęta patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

W tym roku etap szkolny olimpiady odbył się 22 listopada. Osobami które zdobyły najwyższą liczbę punktów zostały:  Eliza Idzik kl. I T, Oliwia Mikuła kl. III T, Wiktoria Nawój kl. IV TP. Czekamy teraz na zakwalifikowanie do etapu wojewódzkiego (decyduje łącznie zdobyta liczba punktów), w którym dziewczyny będą jako zespól reprezentować naszą szkołę.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy a zwycięzcom etapu szkolnego serdecznie gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy!!!

Koordynator Projektu – Agnieszka Dragan.