DYPLOMY DLA STYPENDYSTÓW PREZESA RADY MINISTRÓW

Wojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka oraz podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch wręczyły dziś dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W tym zaszczytnym gronie znalazła się uczennica naszej szkoły Eliza Idzik z klasy 3 technikum. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości. Może je otrzymać uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem i najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Jesteśmy dumni z naszej uczennicy, ponieważ przyznane stypendium to potwierdzenie dużego zaangażowania w zdobywanie wiedzy oraz dowód sumiennej i rzetelnej pracy nad sobą, co z pewnością zaprocentuje na dalszych etapach życia. To pierwsza droga do tego, aby budować przyszłość, wykorzystując maksymalnie swój potencjał i możliwości. Gratulujemy serdecznie, cieszymy się  z tego osiągnięcia i życzymy kolejnych sukcesów.