Wojewódzki finał XXV edycji Olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w rolnictwie indywidualnym

8 grudnia 2023 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie odbyła się XXV edycja Olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w rolnictwie indywidualnym.

Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy IV Technikum, Gabriela Golec. Wykazała się dużą wiedzą z związaną z tematyką konkursu. Za zdobycie wysokiej liczby punktów została nagodzona dyplomem i nagrodami rzeczowymi.

Organizatorami konkursu są Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Rzeszowie przy współudziale Wojewody Podkarpackiego, Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Podkarpackiej Izby Rolniczej, Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A., Krajowego Ośrodka Wsparcia OT w Rzeszowie oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OT w Rzeszowie.

Uczestnicy finału wojewódzkiego odpowiadali na pytania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach indywidualnych i wybranych zagadnień związanych z działalnością Państwowej Inspekcji Pracy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa.