Strzelectwo

Uczniowie Naszej Szkoły uczestniczyli w zajęciach w ramach Programu Upowszechniania Strzelectwa, którego głównymi celami były: popularyzacja strzelectwa wśród młodzieży, upowszechnianie postaw proobronnych oraz stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych. W ramach projektu uczniowie klas III T i IV T odbyli 3 godziny zajęć strzeleckich, podczas których zapoznali się z zasadami posługiwania się bronią oraz bezpieczeństwem na strzelnicy. Omówione zostały budowa i zasady działania broni palnej i amunicji. Podczas zajęć praktycznych z wykorzystaniem broni krótkiej i długiej, ćwiczyli techniki strzeleckie – postawa, celowanie, strzelanie, wymiana magazynków w broni palnej. Zajęcia odbyły się na sali gimnastycznej przy użyciu mobilnych strzelnic oraz replik broni laserowej. Szkolenie przeprowadził wykwalifikowany instruktor strzelectwa.