„Młodzież Zapobiega Pożarom” – etap gminny

Uczniowie Naszej Szkoły uczestniczyli w eliminacjach gminnych do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które odbyły się 22.03.2024r. w Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim. Turniej ten ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego. W turnieju rywalizowali uczniowie ze szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych oraz uczniowie Naszej Szkoły w składzie: Moskalczyk Mikołaj, Czapiga Damian, Urban Szymon, Gałat Szymon, Szocik Gabriel, Tyrpa Hubert. Podczas turnieju uczestnicy rozwiązywali test pisemny, który składał się z 30 pytań. Do finału powiatowego zakwalifikowali się uczniowie: Moskalczyk Mikołaj z klasy VTP i Tyrpa Hubert z klasy IB. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, które wręczył Burmistrz Radomyśla Wielkiego p. Józef Rybiński.