WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

Wybory są najprostszym i najskuteczniejszym mechanizmem wywierania wpływu na przyszłość kraju, z którego powinniśmy jako obywatele korzystać.
5 kwietnia 2024 roku w Zespole Szkół odbyła się lekcja edukacji obywatelskiej polegająca na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego oraz zasadach organizacji wyborów. Uczniowie w przygotowanym przez siebie lokalu wyborczym mieli okazje wziąć udział w wyborach na Burmistrza Radomyśla Wielkiego. Przed dniem wyborów została wykonana gazetka, na której przedstawieni zostali wszyscy kandydaci biorący w nich udział ich programy oraz ulotki. Organizacja prawyborów ma na celu zachęcenie młodych ludzi do udziału w wyborach i jest uzasadnioną formą edukacji wyborczej, która uczy młodzież, jak korzystać ze swoich konstytucyjnych praw. Młodzież, jeśli będzie mieć wiedzę na temat procesu wyborczego, doświadczy go, to jest większa szansa na to, że jako osoby dorosłe będą brać udział w wyborach.