Projekt profilaktyczny pt. „Kompetencje przyszłości – zajęcia programowania i logicznego myślenia alternatywą do zachowań ryzykownych”.

Dzięki funduszom w ramach zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy oraz uzależnień behawioralnych, a także zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców gminy Radomyśl Wielki, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, jako czynniki chroniące przed zachowaniami ryzykownymi” pozyskanym z Urzędu Gminy Radomyśl Wielki, Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim mógł zrealizować projekt profilaktyczny pt. „Kompetencje przyszłości – zajęcia programowania i logicznego myślenia alternatywą do zachowań ryzykownych”.

W ramach działania zakupiono gry planszowe oraz gry terapeutyczne, które zostały wykorzystane podczas zajęć warsztatowych. Wspomniane gry uczą asertywności, budują pozytywny wizerunek własnej osoby, pomagają zrozumieć emocje, co jest niezmiernie ważne w przeciwdziałaniu uzależnieniom. Podczas zajęć warsztatowych młodzież dowiedziała się czym jest uzależnienie, jaki jest jego mechanizm oraz jak nie popaść w sidła nałogu. Zakupione pomoce zostaną wykorzystane na co dzień, głównie podczas przerw, kiedy to uczniowie będą mogli zagrać wspólnie w ciekawe gry planszowe, zamiast spędzać czas z telefonem komórkowym.

Podsumowaniem projektu był wyjazd do Tarnowa, do Pasażu Odkryć, gdzie nasi uczniowie wzięli udział w zajęciach z programowania, druku 3D, stolarstwa oraz w pracowni chemicznej. Wartościowe zajęcia, które uczą współpracy, aktywnego spędzania czasu bez używek oraz budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby bardzo przypadły do gustu młodzieży. Po zajęciach młodzież udała się do kina na film „Diuna 2”. Wspólny wyjazd był okazją do rozmowy na temat wartościowego, wspólnego spędzania czasu wolnego oraz doświadczania świata bez różnego rodzaju używek.