OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” MIELEC 20.04.2024

20 kwietnia 2024r. na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcu odbyły się XXIII powiatowe eliminacje ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP). Celem konkursu było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej. Konkurs podzielono na trzy kategorie wiekowe. Pierwsza kategoria obejmowała uczniów szkół podstawowych klas I – IV, druga skupiała uczniów klas V – VIII, natomiast trzecia uczniów szkół ponadpodstawowych. Eliminacje składały się z dwóch etapów: pisemnego oraz ustnego. W pierwszej części uczestnicy zmierzyli się z testem jednokrotnego wyboru (30 pytań). Następnie, najlepsza piątka uczestników z każdej kategorii przystąpiła do etapu ustnego, gdzie mieli okazję zaprezentować swoją wiedzę przed komisją konkursową. Spośród 14 uczestników ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu mieleckiego trzecie miejsce zajął uczeń Naszej Szkoły Tyrpa Hubert z klasy IB. W turnieju uczestniczył, również Moskalczyk Mikołaj z klasy VTP. Dziękujemy chłopakom za zaangażowanie, przygotowanie i udział w turnieju.