Podsumowanie akcji zbiórki na „Dom dziecka w Skopaniu”.

16 stycznia 2018r. zakończyła się  zbiórki rzeczy na Dom dziecka w Skopaniu. Akcja miała na celu wspomóc podopiecznych placówki w najbardziej potrzebne rzeczy min: ubrania, przybory szkolne, kosmetyki, środki higieniczne i chemiczne oraz słodycze. Zbiórkę zorganizowało Szkole Koło Wolontariatu ” Młodzież w działaniu” pod kierunkiem p. A. Dragan i M. Pluta.

Wszystkim ofiarodawcom, zarówno braci szkolnej jak i zaprzyjaźnionym firmom lokalnym składamy serdeczne podziękowania za wsparcie naszej akcji. Niech nagrodą dla wszystkich będzie bezcenny uśmiech dziecka.

Dziękujemy organizatorzy.