Etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

Dnia 1 marca 2018r. w Rzeszowie odbył się etap regionalny Konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, który realizowany jest w naszej placówce.

Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Konkurs jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności dla szkół i ich uczniów.

Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.

Nasz Zespół Szkół w etapie regionalnym konkursu reprezentowali uczniowie: Dawid Chmiel z klasy II Technikum oraz Kamil Kilian z klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy wykazali bardzo wysoki poziom wiedzy z zakresu prawa pracy i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, uzyskali jednakową liczbę punktów: 33 na 35 możliwych do uzyskania. Wynik naszych uczniów dał  wysoką lokatę wśród licznej grupy uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa. Uczniów do konkursu przygotowywał p. Tomasz Krukowski.

Kamilowi i Dawidowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!