NAKRĘĆ SIĘ NA POMAGANIE I WKRĘĆ DO TEGO INNYCH!

NAKRĘĆ SIĘ NA POMAGANIE I WKRĘĆ DO TEGO INNYCH!

Jedną z prowadzonych akcji jest pomoc podopiecznej Fundacji Dzieciom „Zdążyć
z pomocą”, kilkuletniej Mai, która zmaga się z wieloma różnymi problemami zdrowotnymi. Młodzież zbiera nakrętki, z których dochód zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację dziewczynki. Dzięki temu wzrasta jej szansa na rozwój intelektualny, ruchowy, emocjonalny
i społeczny.

Obraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się