WOLONTARIAT W ZESPOLE SZKÓŁ W RADOMYŚLU WIELKIM

WOLONTARIAT W ZESPOLE SZKÓŁ W RADOMYŚLU WIELKIM

Wolontariat ułatwia czynienie z własnego życia daru dla innych i sprzyja promocji szlachetnych wartości. Daje możliwość wspólnego przeżywania rzeczywistości przez osoby potrzebujące pomocy i niosące wsparcie. W szerszym wymiarze może też się stać formą troski o Ojczyznę, o czym w roku świętowania rocznicy odzyskania niepodległości warto pamiętać. Bez względu na to, czy szukamy religijnych, czy raczej świeckich uzasadnień dla zachowań wolontariackich, to zawsze mamy na myśli szczególną wrażliwość społeczną wolontariusza wobec drugiego człowieka. Wolontariusz chce pomagać i robi to dobrowolnie, bez oczekiwania na jakieś spektakularne gratyfikacje. Taką właśnie postawą wykazują się nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim, włączając się w rozmaite akcje charytatywne.