RODACY – BOHATEROM

Znalezione obrazy dla zapytania RODACY – BOHATEROM

„Weźmy z naszego stołu coś, co może pomóc ubogim. Dając radość innym, sami ją w zamian otrzymujemy” (św. Leon).

Rodacy-Bohaterom to akcja stworzona w 2010 roku przez Stowarzyszenie Odra-Niemen, dzięki spotkaniu z płk. Weroniką Sebastianowicz Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi. Akcja rozpoczęła się od zbiorki darów na święta  „Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach”. Obecnie Rodacy-Bohaterom to obok zbiórki darów dla weteranów, to także szeroki obszar edukacji historycznej, dbanie o polskie kwatery na Kresach, współpraca ze środowiskiem kombatantów w Polsce i poza jej granicami.

Po raz kolejny Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim przyłączył się do pomocy Polakom na kresach. Oprócz pomocy materialnej liczy się także pamięć o tych, którzy walczyli za wolność naszej Ojczyzny, a którzy poprzez zbieg różnorodnych losów historycznych, przez przebywanie do późnych lat pięćdziesiątych w łagrach stalinowskich, pozostali po wojnie zza wschodnią granicą. Zbierając dary dla naszych rodaków, kierujemy się słowami kombatanta, obrońcy Grodna, Kazimierza Tumińskiego, który prosił: „Nie zapominajcie o nas”. Dary wraz z życzeniami świątecznymi zostaną przekazane potrzebującym Polakom mieszkającym za naszą wschodnią granicą. Wszystkim pracownikom szkoły oraz uczniom dziękujemy za zaangażowanie się w akcję pomocy.