Fryzjerskie dzieło fale z włosów wyciskane na mokro

Fale na mokro zwane plisowaniem włosów to bardzo trudna, a zarazem najstarsza technika układania włosów. Zwykle są fryzurą konkursową i egzaminacyjną. W dniu 27 listopada 2018 roku w ramach pracy z uczniem zdolnym, a także ćwiczeń do egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer uczennice klasy trzeciej ZSZ w Radomyślu Wielkim: Bernadetta Kowal, Klaudia Kukla, Martyna Kilian, Daria Ziobroń zaprezentowały swoje umiejętności wykonując fale z włosów. Wykonane fale z włosów są satysfakcją kształcenia branżowego i zarazem po części kluczem do ukończenia szkoły i uzyskania certyfikatu czeladniczego. Zajęcia odbyły się pod opieką Pani Teresy Szczepańskiej.