STYPENDIUM NASZEJ UCZENNICY NAGRODĄ ZA PRACĘ, WYTRWAŁOŚĆ I TALENT

Klaudia Kieraś, uczennica klasy III Technikum w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim znalazła się w gronie 218 młodych, zdolnych i pracowitych uczniów, którzy otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2018/2019. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w dniu 19 grudnia 2018 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Stypendia premiera przyznawane są uczniom szkół kończących się maturą. Mogą się o nie ubiegać ci, którzy dostali promocję z wyróżnieniem i najwyższą w szkole średnią ocen lub mają szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy i uzyskują w niej najwyższe wyniki. Warunkiem sukcesu jest dobra organizacja czasu i systematyczna praca.

Klaudia Kierś jako stypendystka znalazła się na długiej liście uczniów naszej szkoły, którzy w poprzednich latach byli laureatami tej prestiżowej nagrody. Każdego roku Zespół Szkół promuje najzdolniejszą młodzież, która może pochwalić się wysokimi wynikami i osiągnięciami w różnych dziedzinach. Stawiamy na szkolnictwo zawodowe, więc wśród wyróżnionych są laureaci olimpiad i konkursów o tematyce ekonomicznej bądź informatycznej. Jesteśmy dumni z naszej uczennicy, że znalazła się w gronie wyróżnionych, wśród wielu wybitnych uczniów podkarpackich szkół i życzymy jej dalszych sukcesów, spełnienia marzeń i realizacji planów życiowych.