XIX Piknik Geograficzny

W dniu 24.05.2019r. uczniowie naszej szkoły Mateusz Ryczek i Dawid Chmiel wzięli udział w XIX Pikniku Geograficznym zorganizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Szczepanika w Tarnowie, ODN w Tarnowie, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W części I pikniku uczniowie mieli za zadanie rozwiązanie testu obejmującego zadania z geografii fizycznej, ekonomicznej, regionalnej. W części II uczniowie uczestniczyli w turnieju topograficznym. Po zakończeniu części konkursowej zarówno nauczyciele jak i uczniowie wzięli udział w spotkaniu z gościem XIX Pikniku Geograficznego – dziennikarzem i prezenterem pogody, autorem książek krajoznawczych i o pogodzie – Tomaszem Zubilewiczem. Pan Tomasz Zubilewicz  bardzo ciekawie opowiadał o swojej pracy, zachęcając wszystkich do przełamywania barier, które często ograniczają nasze działania ponadto wygłosił wykład pt. „Moje podróże i odkrycia: Śląsk”. XIX Piknik Geograficzny zakończył się wręczeniem dyplomów i nagród. Nasi uczniowie bardzo dobrze zaprezentowali się zajmując 7 miejsce na 16 drużyn. Większość z nich pochodziła z tarnowskich szkół średnich, dla których topografia miasta powinna być bardziej znana niż naszym uczniom. Różnice procentowe pomiędzy najlepszą drużyną a naszą wyniosły zaledwie 8%. Zawsze jednak mamy nadzieję, że kolejne uczestnictwo w pikniku przybliży nas do podium.

fot. zso.tarnow.pl

fot. zso.tarnow.pl