SUKCES NA EGZAMINACH!!!

SUKCES NA EGZAMINACH!!!

Kolejnym ważnym wydarzeniem minionego roku szkolnego był egzamin zawodowy z kwalifikacji E.13
i A.18, który odbył się tuż przed wakacjami. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy IV Technikum kształcący się w zawodach: technik handlowiec i technik informatyk. Na wyniki egzaminu uczniowie
i nauczyciele musieli z niecierpliwością i niepewnością czekać aż do końca wakacji. Z satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że wyniki są bardziej niż zadowalające. Wszyscy uczniowie nie tylko zdali egzamin pisemny i praktyczny, ale osiągnęli także wysokie wyniki. Zarówno handlowcy jak i informatycy wykazali się dużym zasobem wiedzy teoretycznej, co potwierdzają ich punkty z części pisemnej, a także dużym zasobem umiejętności praktycznych. Należy dodać, że egzamin oceniany był przez zewnętrznych egzaminatorów według standardów i kryteriów obowiązujących w całej Polsce. Nasi uczniowie nie ustępują w niczym uczniom wielkich szkół, osiągając bardzo dobre wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.  Całoroczna praca w pocie czoła okazała się opłacalna.  Wszyscy jesteśmy dumni z naszych uczniów i z nadzieją patrzymy w przyszłość, ponieważ już w styczniu nasi czwartoklasiści będą zdawać ostatni egzamin zawodowy. Mamy nadzieję, że pójdzie im również dobrze. Choć jak to mówią „apetyt rośnie w miarę jedzenia” , dlatego liczymy na same najwyższe wyniki. Gratulujemy i życzymy powodzenia nie tylko na egzaminach zawodowych, ale także na maturze.

Osiągnięcia naszych uczniów prezentują poniższe wykresy:

 

TECHNIK HANDLOWIEC – CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA

Wyniki części pisemnej i praktycznej

 

Średnia poszczególnych uczniów z cz. pisemnej i praktycznej

 

TECHNIK INFORMATYK – CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA

Zestawienie wyników egzaminu poszczególnych uczniów

 

 

Zestawienie wyników egzaminu poszczególnych uczniów z części pisemnej

 

Zestawienie wyników egzaminu poszczególnych uczniów z części praktycznej