Dobry wynik naszych uczennic…

W dniu 28 lutego 2020 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie odbył się  VII etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej zorganizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie.

Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Gabriela Wałęga klasa 2 Technikum i Paulina Kupiec klasa 1 Technikum.

Celem konkursu jest szeroka popularyzacja wiedzy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie znajomości przepisów prawnej ochrony pracy, w tym przepisów bhp.

Udział w konkursie wzięło 71 uczniów z 36 szkół ponadpodstawowych uczestniczących w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa” w roku szkolnym 2019/2020.

Do etapu regionalnego konkursu przystąpili laureaci eliminacji szkolnych. Po dokonaniu oceny testów składających się z 35 pytań przeprowadzona została dogrywka, w której  wzięło udział 11 uczestników, którzy uzyskali maksymalny wynik. Komisja konkursowa z tych 11 uczestników wyłoniła zwycięzców.Wśród tej 11-stki znalazła się nasza uczennica Gabriela Wałęga, natomiast Paulina Kupiec również uzyskała bardzo dobry wynik punktowy.

Wszyscy uczestnicy etapu regionalnego zostali nagrodzeni dyplomami, a także drobnymi upominkami za zaangażowanie.

Opiekunem był p. Łukasz Krukowski.