BEZPIECZNE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Zapraszamy wszystkich uczniów na spotkania z wychowawcami klas i przypominamy o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa:
1. Konieczność dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku w wyznaczonych miejscach (przy wejściu od ul. Kościuszki oraz przy wejściu od parkingu szkolnego).
2. Obowiązek zasłonięcia ust i nosa przyłbicą lub maseczką.Obowiązek zachowania dystansu (1,5 m).
3. Po przyjściu do szkoły uczniowie udają się bezpośrednio do wyznaczonych klas.
Szczegółowe zasady, które będą obowiązywać na terenie szkoły w czasie pandemii , zostaną podane uczniom podczas pierwszego spotkania z wychowawcami oraz będą zamieszczone na stronie szkoły.