Ogłoszenie dotyczące nauczania od 18 stycznia

Od poniedziałku, 18 stycznia, wracamy po feriach do nauczania zdalnego – w takiej formie, jak to było prowadzone w I semestrze. Nastąpiły zmiany w planie lekcji. Proszę zapoznać się z nowym rozkładem zajęć za pośrednictwem e-dziennika.