Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Wykształcenie to dobro, którego nikt nie jest w stanie nas pozbawić.

Dzisiaj zakończyliśmy kolejny rok szkolny, który był czasem wytężonej pracy i nauki. W obecnym roku szkolnym przyszło nam się zmierzyć z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią, która spowodowała zdalne nauczanie przez kilka miesięcy. Wszyscy musieliśmy stawić czoła nowej i niełatwej rzeczywistości. Dzięki wzajemnemu wsparciu i współpracy udało się pokonać problemy i dzisiaj uczniowie z rąk wychowawców mogli odebrać świadectwa oraz nagrody za osiągnięcia, których było niemało. To oczywiście sukcesy w konkursach, olimpiadach i zawodach a także bardzo wysokie średnie za wyniki w nauce. Zakończenie roku szkolnego jest okazją do podziękowań, szczególnie tym uczniom, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce. Gratulujemy wyróżnionym, jednocześnie dziękując, że swoją postawą i zaangażowaniem godnie reprezentowali naszą szkołę także  podczas konkursów, olimpiad, zawodów sportowych.

Podziękowania należą się również nauczycielom i pracownikom Szkoły, którzy  z wszystkich sił starali się  wyposażyć młodzież w wiedzę, umiejętności, wskazywali świat wartości. Dziękujemy wszystkim za sumienność, za otwartość na zmiany, za wszelkie inspiracje w trudnym czasie pandemii.

Wszyscy liczymy na to, że nowy rok szkolny przyniesie możliwość powrotu do tradycyjnego nauczania, byśmy mogli cieszyć się swoją obecnością, by szkoła mogła na nowo tętnić życiem, a na korytarzach panował gwar i śmiech uczniów.

Przed nami wakacje, czas zasłużonego odpoczynku i wytchnienia od codziennych obowiązków. Oby były udane, pełne wrażeń i dobrych emocji!

DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU!!!