METAMORFOZA SZKOLNEGO PATIO W ZESPOLE SZKÓŁ W RADOMYŚLU WIELKIM

10 października 2022 roku w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim miało miejsce podsumowanie inicjatywy „EKOPATIO”, która była realizowana w ramach „Projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023”. Działania zakładały zmianę szkolnego, betonowego dziedzińca w przyjazne, ekologiczne miejsce rekreacji i wypoczynku dla młodzieży szkolnej. W pierwszej kolejności zadbano o prace porządkowe, czyli mycie i malowanie kostki brukowej oraz odświeżenie elewacji budynku. Złożone zostały drewniane donice, w których posadzone zostały piękne pnącza, krzewy oraz byliny. Uczniowie posadzili drzewa, które już na wiosnę i w okresie letnim staną się ozdobą dziedzińca szkolnego. Nowe nasadzenia, magazynowanie wody opadowej oraz inne działania proekologiczne będą miały wpływ na podniesienie jakości funkcjonowania młodzieży w środowisku szkolnym. Uczniowie w czasie przerw będą od teraz mogli wypoczywać w przyjaznym, pełnym zieleni i drewnianej architektury patio z prawdziwego zdarzenia. Zielony dziedziniec pozwoli na wprowadzenie wielu innowacji podczas różnych zajęć, a także na praktyczną naukę. Dzięki funduszom zakupiona została stacja meteorologiczna wykorzystywana podczas różnych lekcji, np. geografii. Młodzież będzie mogła cieszyć się zieloną przestrzenią i dbać o nią a wykształcone nawyki przeniesie na życie codzienne.

Szkoła od lat współpracuje z lokalnymi instytucjami, dlatego rezultatami swoich prac postanowiła pochwalić się lokalnej społeczności. Młodzież przygotowała i przeprowadziła Ekowarsztaty, podczas których zaproszeni goście mogli zdobyć oraz utrwalić wiedzę związaną z ekologią. Była to także okazja do integracji trzech grup: seniorów, młodzieży szkolnej i dzieci z przedszkola.

Naszą inicjatywa chcemy pokazać lokalnemu środowisku, że młodzi ludzie potrafią i chcą działać na polu ekologii, zdrowia i bezpiecznego wypoczynku. Chcemy także w dalszym ciągu móc współpracować i integrować się ze środowiskiem lokalnym. Realizacja projektu pozwoli nam w przyszłości na organizację proekologicznych działań, z których skorzysta młodzież, dzieci, a także seniorzy.

Koordynatorki projektu, Pani Lidia Skowron i Pani Monika Szocik, dziękują Pani dyrektor, wszystkim nauczycielom, pracownikom i uczniom szkoły, którzy z dużym zaangażowaniem włączyli się w prace związane z urządzaniem patio i przygotowaniem Ekowarsztatów. Dziękujemy za obecność i wspólnie spędzony czas na ekowarsztatach seniorom oraz dzieciom z Przedszkola „Akademia Małych Odkrywców” w Radomyślu Wielkim.