Konkurs na plakat z okazji 104 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Celem konkursu jest wykonanie plakatu  z okazji 104 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  • Plakat należy wykonać w dowolnym programie graficznym do 08.11.2022, następnie przesłać go na adres mailowy: krukowski@zsradomys.pl w formacie pdf (do przesłanej pracy należy dołączyć oświadczenie autora – zgoda na wykorzystanie fotografii, w przypadku ucznia niepełnoletniego taką zgodę podpisuje rodzic / opiekun prawny, oświadczenie autora należy wydrukować, podpisać, a następnie przesłać scan lub zdjęcie oświadczenia).
  • Uczestnik może przygotować tylko jedną pracę.
  • Uczestnik zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do wysłanego zdjęcia, nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz nie narusza dóbr osobistych osób.
  • Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie plakatu na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych (Facebook) Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim.