Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej

To już kolejny konkurs wokalny, w którym Zespół Szkół reprezentowały nasze niezawodne wokalistki  Oliwia Mikuła i Faustyna Kużdżał. Celem przeglądu było: upowszechnianie piosenki patriotycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wspieranie wychowania patriotycznego młodego i starszego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej. Dziewczyny spisały się na medal Faustyna za wykonanie piosenki „A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć” otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy występu i dziękujemy Oliwii i Faustynie za godne reprezentowanie naszej szkoły.