Wywiadówka

W dniu 12.09.2022r/wtorek, godzina 16.30, odbędzie się zebranie wychowawców z Rodzicami/Opiekunami uczniów. Ze względu na ważność poruszanych spraw, prosimy wszystkich Rodziców/Opiekunów o obecność.