Podziękowanie za udział w akcji „Szkoła pamięta”

Nasza szkoła, podobnie jak 11 tys. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z całej Polski, wzięła udział w tegorocznej edycji akcji „Szkoła pamięta” pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Głównym celem przedsięwzięcia jest troska i wrażliwość na potrzebę pielęgnowania pamięci o naszych bohaterach, szczególnie tych związanych z historią danego miejsca i regionu.