Święto Narodowe 11 Listopada

Data 11 listopada to symbol walki o wolność, symbol wiary, miłości i symbol zwycięstwa. Zanim nadszedł upragniony dla Polaków dzień niepodległości 11 listopada 1918r., kraj nasz znajdował się 123 lata pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim. Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje, religię. Ale dzięki patriotycznemu sercu naszych pradziadków najcenniejsze wartości zostały uratowane.
Dzień 11 listopada w naszej szkole został uczczony przygotowanym przez młodzież montażem słowno-muzycznym upamiętniającym tamte wydarzenia. Dziękujemy zaangażowanym uczniom z kl. 2T – Patrykowi Giża, Przemysławowi Pryga, Patrycji Czapiga, Magdzie Czapiga oraz opiekunom p. M. Cymbor-Frask i p.A.Dragan.