Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej „Śpiewamy dla Ciebie – Polsko!”

To już kolejny konkurs wokalny, w którym Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim reprezentowała nasza niezawodna wokalistka Faustyna Kużdżał. Celem przeglądu było: upowszechnianie piosenki patriotycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wspieranie wychowania patriotycznego  młodego i starszego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej. Faustyna spisała się na medal i za wykonanie piosenki „Modlitwa o pokój” otrzymała Nagrodę Specjalną. Gratulujemy występu i dziękujemy Faustynie za godne reprezentowanie naszej szkoły.