Klasy Patronackie WSIiZ

Miło nam poinformować, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie objęła swym patronatem w ramach programu klas patronackich klasy 4T i 5TP. W ramach programu nasi uczniowie będą mogli uczestniczyć w ciekawych wykładach w siedzibie uczelni. Uczelnia zobowiązuje się do realizacji cyklu lekcji z danego zakresu tematycznego, z uwzględnieniem tematów zgłaszanych przez szkołę ponadpodstawową. Dzięki takim zajęciom, uczniowie mogą poznać nowoczesne narzędzia dydaktyczne. Organizacja takich spotkań daje możliwość konfrontacji wiedzy uczniów z uczelnią i jest okazją do przezwyciężania barier edukacyjnych, jakie mogą pojawić się pomiędzy sposobem nauki w szkole średniej, a szkołą wyższą. Dodatkowo placówki edukacyjne biorące udział w projekcie mogą liczyć na doradztwo w zakresie programu nauczania dla klas patronackich.