Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

SIGG to największy projekt edukacyjny, który w praktyczny, ale i bezpieczny sposób uczy inwestowania na giełdzie. Grupa uczniów naszej szkoły, podzielona na 5 zespołów, ma możliwość uczestniczenia w 22 w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej. Organizatorami projektu są Giełda Papierów Wartościowych, Fundacja GPW oraz Partner Strategiczny Fundacja im. Lesława A. Pagi. Udział w SIGG to świetne uzupełnienie wiedzy dotyczącej funkcjonowania giełdy oraz praktyczne przygotowanie do długoterminowego oszczędzania i inwestowania własnych pieniędzy w przyszłości.
Pierwszy etap gry potrwa do 12 stycznia 2024 roku. Życzymy sukcesów.