Wyróżnienie

Stowarzyszenie „Szkoła dla wszystkich” zostało wyróżnione podczas II Mieleckiej Gali Wolontariatu w kategorii „Organizacja charytatywna powiatu mieleckiego”. Doceniono działania, które – pod patronatem Stowarzyszenia, jako organu prowadzącego szkołę – przeprowadził Samorząd Szkolny. Młodzież, pod kierunkiem opiekunek – pani Beaty Szpakowskiej – Machniak i pani Lidii Skowron, podejmuje szereg inicjatyw i działań o charakterze charytatywnym. W szkole odbywają się kiermasze z przeznaczeniem na pomoc dla chorych dzieci, różne zbiórki i akcje, których celem jest pomoc najbardziej potrzebującym.

Wolontariat pozwala młodym ludziom nauczyć się ogromnej troskliwości, otwartości, konsekwencji w podejmowaniu wyzwań, tolerancji, równego traktowania innych, a zwłaszcza tych, których los boleśnie dotyka. Dzięki podejmowanym działaniom charytatywnym uczniowie mają możliwość doświadczania kontaktu z drugim człowiekiem, dostrzegania problemów innych, rozwijania umiejętności pomagania i ćwiczenia postawy odpowiedzialności. To także uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi, zwłaszcza chorych i niepełnosprawnych.

Gala wolontariatu to święto tych, którzy bezinteresownie podejmują działania na rzecz drugiego człowieka, aby świat czynić lepszym. Jej celem jest promocja wolontariatu w powiecie mieleckim, dzielenie się różnorodnością działań w życiu społecznym i prezentowanie różnych form wolontariatu oraz uznanie dla pracy wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego. Ma charakter przeglądu, w którym nagrodzeni zostaną najbardziej aktywni, wyróżniający się w działalności społecznej i charytatywnej.

Dziękujemy Organizatorom – panu Fryderykowi Kapinosowi, Posłowi na Sejm RP oraz Fundacji PROMETEO – za tak cenne wyróżnienie!