Kampania BohaterON – włącz historię!

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, włączenie ich historii do społecznej świadomości, budowanie mostu między pokoleniami oraz promocję historii Polski XX wieku. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię bohatera – film lub prezentację. Nazwa projektu ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania. Biorąc udział w projekcie uczniowie mają szansę edukacji opartej na historiach Powstańców, wzmacniają poczucie tożsamości narodowej, kształtują postawy patriotyczne oraz budują wrażliwość społeczną. Uczniowie naszej szkoły również w tym roku, aby podziękować ludziom walczącym o wolną Polskę wysyłali do Powstańców kartki w wersji elektronicznej.
W klasach II, III, V technikum oraz I, III szkoły branżowej na lekcjach historii zapoznali się z ideą kampanii, obejrzeli również filmy dokumentalne o Powstaniu Warszawskim. Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Dlatego ludzie w nim walczący zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek!