Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

        30 maja uczniowie Zespołu Szkół wzięli udział w pokazowych zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie to zostało zrealizowane dzięki uprzejmości i chęci współpracy Szkoły Ratownictwa Medycznego w Mielcu, działającej przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Zajęcia prowadził jeden z instruktorów  – pan Maciej Rachwał.

   Dzięki profesjonalnie przeprowadzonym zajęciom uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności związane
z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie dowiedzieli się jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w trakcie nauki i wypoczynku, wiedzę co robić, gdy już dojdzie do wypadku lub załamania się stanu zdrowia własnego lub osoby w ich otoczeniu.

   Wyrażamy nadzieję, że gdy zaistnieje taka potrzeba młodzież będzie potrafiła sprostać wyzwaniu
i zachowa się w sposób świadomy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia swojego lub innego człowieka.

   Dziękujemy Szkole Ratownictwa za życzliwość i pomoc w organizacji tego szkolenia.