MŁODZIEŻ ZESPÓŁU SZKÓŁ W RADOMYŚLU WIELKIM PO RAZ TRZECI NA ZAGRANICZNYCH PRAKTYKACH

Minął właśnie pierwszy tydzień wyjazdu uczniów Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim na zagraniczne praktyki zawodowe do Austrii i do Niemiec. Koordynatorzy projektu a także zagraniczni partnerzy dołożyli wszelkich starań, aby pobyt uczniów i staż w zagranicznych firmach przebiegał na najwyższym poziomie. Wszystkie koszty praktyk pokrywane są z Funduszy Europejskich.

Projekt „Trzecia edycja programu Erasmus plus w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim – przepustką do sukcesu zawodowego techników handlowców i techników informatyków”, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus plus, powstał na potrzeby uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim. Nazwa projektu oddaje charakter zadań, które czekają na ich uczestników. W ramach realizacji programu w roku szkolnym 2018/2019 zorganizowano wyjazd dwóch grup na miesięczny staż zawodowy w zagranicznych zakładach pracy: jedna grupa wyjechała do Austrii, a druga grupa do Niemiec. W projekcie bierze udział 16 uczniów i dwoje nauczycieli, którzy pełnia funkcję koordynatorów. Pani Jolanta Erazmus i pani Beata Szpakowska – Machniak są odpowiedzialne za merytoryczne przygotowanie projektu, a także szkolenie kulturowe i językowe. Ponadto obie panie pełnią rolę opiekunów podczas wyjazdu młodzieży do miejsc praktyk. Głównym celem projektu jest zapewnienie uczniom możliwości zdobycia zawodowego, profesjonalnego doświadczenia i wykształcenia na międzynarodowym poziomie, co pozwoli zwiększyć szanse uczestników stażu na zatrudnienie w przyszłości oraz ich mobilność na polskim i europejskim rynku pracy. Uczniowie maja możliwość także rozwinięcia swoich umiejętności językowych i poznanie kultury Austrii i Niemiec.

Dobór krajów i doświadczonych organizacji partnerskich jakimi są: „Bildungsberatung & Schülervermittlungsagentur” w Austrii a także instytucja „Infeba”
z Hamburga, posiadających kilkuletnie doświadczenie w organizowaniu praktyk zagranicznych oraz w koordynowaniu projektów europejskich, pozwolił na szczególne ukierunkowanie nauki i praktyki. Współpraca pomiędzy naszą szkoła o organizacjami partnerskimi zaowocowała również nominacją do prestiżowej nagrody w konkursie edukacyjnym „EDUinspiracje”, które w tym roku przebiegały pod hasłem „Podziel się sukcesem”. Jest to potwierdzenie, że nasza współpraca przebiega na wysokim poziomie.

Potwierdzeniem zdobytych kompetencji i umiejętności będzie otrzymanie dokumentu Europass – Mobilność. Udział w projekcie poświadcza także certyfikaty uczestnictwa, a także ocena za osiągnięte efekty uczenia się zgodnie z systemem ECVET, który uznawany jest w całej Unii Europejskiej.

Mamy nadzieję, ze pobyt naszych uczniów to nie tylko zdobyte doświadczenie i umiejętności zawodowe, ale także przyjaźnie oraz współpraca z zagranicznymi pracodawcami.